Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –zwane dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
PREMET spółka cywilna Mateusz Kozdrój, Kamil Kozdrój z siedzibą w Jurkowie nr 274, 32-860 Czchów, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 869-198-27-82, REGON 123-120-950 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Sposób przetwarzania
Przetwarzanie danych odbywać się będzie w wersji papierowej oraz poprzez system do fakturowania nie podłączony do Internetu, w budynku biurowym zabezpieczonym elektronicznym systemem antywłamaniowym, drzwiami antywłamaniowymi oraz pod stałym nadzorem wizyjnym.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane:
a) w celu realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu kontaktowania się z Państwem drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską, dla realizacji umowy sprzedaży
d) marketingu bezpośredniego
e) weryfikacji wiarygodności płatniczej
f) składania ofert handlowych drogą elektroniczną
g) wysyłki faktur elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres trwania tej umowy a następnie przez okres do wykonania rozliczeń po zakończeniu umowy i okres archiwizacji danych. W systemie do fakturowania dane przechowywane są bezterminowo pod warunkiem, że kontrahent nie wyraził jawnego sprzeciwu. 

VI. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom i są to:
a) podmioty świadczące usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
b)inni administratorzy danych, przetwarzający dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, w szczególności:
- firmy spedycyjne, przewoźnicy lub kurierzy,
-operatorzy pocztowi,
-ubezpieczyciele ,
-banki ,
-organy publiczne, urzędy państwowe,
-sądy, komornicy, windykacja,
-biura informacji gospodarczej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych (do innego administratora lub do Państwa –w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek:
-przesyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
-przesyłając list za pośrednictwem podmiotu pocztowego lub kurierskiego na adres: PREMET spółka cywilna Mateusz Kozdrój, Kamil Kozdrój, Jurków 274, 32-860 Czchów.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale było i jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży.

IX. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli Państwa dane przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

X. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.